SKG normering


SKG normen

Vanaf 1994 adviseert de politie de consument thuis de zwakke plekken in de beveiliging op te meten. Dit wordt gedaan door preventie adviseurs. Om inbraakgevoeligheid te voorkomen is het van belang dat al uw hang en sluitwerk voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. DOM stelt een zo hoog mogelijke eis aan haar producten en voldoet daarom ook aan de SKG "zwaar" en "extra zwaar" keurmerken. Om in bezit te komen van deze keurmerken moet worden voldaan aan een aantal veiligheidsnormen. 

Onderstaand de eisen welke de zwaarte van de SKG Norm bepalen:
"Indien het hang en sluitwerk binnen een tijd van 5 of 10 minuten tijdens een manuele test niet zodanig is verzwakt dat daarmee de inbraakwerende eigenschap van het element teniet zijn gegaan, mogen ze worden ingedeeld in de volgende klassen:"