Keurmerk Veilig Wonen


Politiekeurmerk Veilig Wonen (algemene informatie)

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie. 
De oorsprong van dit keurmerk ligt in Engeland en werd na een succesvolle proefperiode in 1999 officieel in Nederland ingevoerd. 

Hier volgen 3 voordelen wanneer uw woning, complex of wijk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoet:
Goedgekeurde cilinders dragen dus uitstekend bij aan de veiligheid van uw huis.